சிறுவர் சாதனைகள்

    முகப்பு சிறுவர் சாதனைகள்
    சிறுவர் சாதனைகள்

    வில்வித்தையில் சாதனைகள் படைக்கும் சஞ்சனா!

    0
    நம் நாட்டுக்குப் பெருமை சேர்க்கும் வகையில் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இளைஞர்கள் சாதனைப் படைப்பது பெருமைக்குரியது என்றால், சிறுவர் சிறுமியர் படைக்கும் சாதனைகள் பிரமிப்புக்குரியது. அப்படி ஒரு பிரமிப்பிலிருந்து மீள முடியாமல் செய்கிறார் வடசென்னையின்...